Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami

Z namenom, da bi vzpostavili in vzdrževali visoko raven kakovosti storitev nepremičninskih družb in nepremičninskih posrednikov, pripomogli k zagotavljanju pravne varnosti strank v prometu z nepremičninami, zagotovili spoštovanje dobrih poslovnih običajev, načel lojalne konkurence in poklicne etike v prometu z nepremičninami, pospeševali razvoj in napredek stroke prometa z nepremičninami, dvignili ugled nepremičninskih družb in nepremičninskih posrednikov, zagotovili primerno kadrovsko in organizacijsko usposobljenost nepremičninskih družb in nepremičninskih posrednikov, stalno strokovno izobraževanje na področju prometa z nepremičninami ter spodbujali udeležence poslovnih razmerij v prometu z nepremičninami k mirnemu reševanju sporov z uporabo alternativnih oblik, kot so zlasti mediacija in arbitraža, je Zbor članov Združenja družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS – Zbornici za poslovanje z nepremičninami na svoji seji dne 17.05.2018, sprejel na seji dne 14.09.2023 pa dopolnil Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami.

Kodeks velja za vse pravne in fizične osebe v Republiki Sloveniji, ki v skladu z veljavnimi predpisi, ne glede na svojo pravnoorganizacijsko obliko, opravljajo storitve v prometu z nepremičninami, razen če je v pogodbi z naročiteljem izrecno dogovorjeno, da je uporaba tega Kodeksa izključena in to ni v nasprotju s prisilnimi predpisi in moralnimi načeli. Ta Kodeks velja tako za nepremičninske družbe kot tudi za nepremičninske posrednike in za druge udeležence v prometu z nepremičninami.

Vse nepremičninske družbe, ki bi želele poudariti zavezanost k temu Kodeksu, lahko sprejmejo izjavo o zavezi k spoštovanju Kodeksa. Družbe članice ZPN, ki podajo izjavo iz prejšnje točke, prejmejo posebno potrdilo ZPN. Potrdilo velja za tekoče leto. Ta Kodeks v celoti nadomešča Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami z dne 30.8.2011, s spremembami in dopolnitvami z dne 7.2.2013 in z dne 18.5.2017.

Izjava o spoštovanju kodeksa
Vzorec potrdila
Seznam podjetji, ki so podpisala izjavo o spoštovanju Kodeksa
Pravilnik o organizaciji in delu Komisije ZDNP
Pravila o organiziranosti in delovanju ZDNP
Komisija ZDNP za ugotavljanje dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami
Mnenja in sklepi komisije ZDNP za ugotavljanje dobrih poslovnih običajev

Kaj storim v primeru kršitve Kodeksa?
Komisija obravnava vprašanja, prošnje za pojasnila oziroma usmeritve in prijave kršitev Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami. Komisija skrbi tudi za razvijanje, uveljavljanje in krepitev dobrih poslovnih običajev, poslovne morale, poklicne etike in odgovornosti v prometu z nepremičninami tako, da zlasti: 

  • svetuje članom ZDNP in podpisnikom Kodeksa glede dobrih poslovnih običajev; 
  • izdaja  načelna mnenja, stališča, priporočila in pojasnila o vprašanjih, povezanih z vsebino Kodeksa ; 
  • predlaga spremembe Kodeksa, v kolikor ugotovi pomanjkljiva določila, ki otežujejo delo Komisije; 
  • oblikuje predloge za dopolnitev Kodeksa z novimi poslovnimi običaji in dopolnitvijo obstoječih poslovnih običajev z namenom pospeševanja razvoja in napredka stroke; sodeluje z upravnimi organi, inšpekcijskimi organi, sodišči in drugimi organizacijami, kadar ti organi obravnavajo primere kršitev dobrih poslovnih običajev, poslovne morale, poklicne etike in odgovornosti v prometu z nepremičninami.

Postopek pred Komisijo se začne s podajo vprašanja, prošnje za pojasnilo oziroma usmeritev ali prijave kršitev Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami s strani člana ZDNP oziroma podpisnika Kodeksa ali potrošnika. Vloga mora vsebovati: 

  • vprašanje oziroma prošnjo za pojasnilo o kateri naj odloči Komisija ali 
  • opis kršitve z navedbo vseh relevantnih dejstev.
GZS Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Pokličite nas. Veselimo se osebnega pogovora z vami.

+38615898240
Kontakt
Neposreden stik
Naslov GZS Zbornica za poslovanje z nepremičninami Dimičeva ulica 13 1504 Ljubljana
Kontakt Telefon+38615898240 E-Poštazpn@gzs.si
Najdete nas tukaj
Naročite se na naše novice

Registrirajte se brezplačno in ostanite v teku novosti

Najlepša hvala!

Vaša prijava na naše novice je bila uspešna.