Produkti in storitve

Produkti in storitve

Pripravljamo in izdajamo obvestilnike za člane ZPN, e-Novice ZPN, objavljamo na spletni strani, članom svetujemo po telefonu, e-pošti in osebno.

Kot člani pridobite najboljše poslovne stike in se povezujete z drugimi akterji nepremičninskega trga. Svoje storitve lahko s pomočjo e-novic in spletnih strani predstavite ostalim članom in potencialnim strankam. Za boljšo prepoznavnost na trgu naši člani uporabljajo značke in logotipe ZPN.

Za člane organiziramo prilagojena izobraževanja po ugodnih cenah. Pri pripravi sodelujemo s pristojnimi ministrstvi in drugimi strokovnjaki z nepremičninskega področja.

Spremljamo zakonodajne postopke in v njih aktivno sodelujemo z namenom zastopanja interesov naših članov in ustvarjanja boljšega poslovnega okolja.

E-Novice

E-publikacija naše zbornice je namenjena članom in zainteresirani javnosti, vključuje pa informacije o aktualnih zadevah z nepremičninskega in stanovanjskega področja, spremembah področne zakonodaje ter ažurne informacije o delu ZPN, zakonodajnih postopkih, statistiki s področja nepremičnin, objavah v Uradnem listu, aktualnih razpisih in drugih poslovnih priložnostih.

Press clipping

Za člane pripravljamo dnevna obvestila o medijskih objavah s stanovanjskega in nepremičninskega področja iz tiskanih, radijskih, televizijskih in drugih medijev.

Poslovne priložnosti

Spremljamo in objavljamo za naše člane zanimive razpise, objave, ponudbe ipd.

Dobre prakse iz tujine

Na spletnih straneh ZPN za člane ZPN objavljamo zanimive tuje članke in stališča, ki obravnavajo najrazličnejša vprašanja s področja poslovanja z nepremičninami. Člani lahko prispevajo morebitne članke, s katerimi razpolagajo.

Gradiva v obravnavi

Zbrano in pregledno urejene objave o aktualnih predlogih zakonov in drugih pravnih aktov s stanovanjskega in nepremičninskega področja.

Vzorci dokumentov

Sodna praksa

Strokovna služba ZPN spremlja in člane redno seznanja z aktualno sodno prakso. Na ta način so naši člani seznanjeni z odločitvami sodišč, ki pogosto vplivajo na izvajanje dejavnosti.

Knjižnica strokovnih gradiv

Imamo knjižnico strokovnih gradiv ZDNP, ZUN, ZSS in ZOP. V Knjižnici strokovnih gradiv objavljamo strokovne prispevke s posveta Poslovanje z nepremičninami in vsa druga strokovna gradiva, ki jih za objavo prispevajo člani ali drugi strokovnjaki s področja prometa z nepremičninami.

Dostop do gradiv je omogočen članom Zbornice za poslovanje z nepremičninami.

Nepremičninski slovar

Zbornica za poslovanje z nepremičninami je za člane pripravila Nepremičninski slovar kjer so zbrani izrazi, ki se pojavljajo in uporabljajo pri vsakdanjem poslovanju nepremičninami.

bolha.com

Bolha.com od 1.11.2020 naprej članom ZPN, nudi številne ekskluzivne ugodnosti pri oglaševanju in zakupu.

Property IQ

Na GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami smo se z družbo Arvio, ki nudi tehnološko napredna orodja za hitro in enostavno analizo prodajljivosti nepremičnine dogovorili za posebno ugodnost za naše člane.

Več informacij na spletni strani www.arvio.si.

Člani GZS- ZPN lahko izkoristijo 50% popust ob nakupu letnega dostopa do orodja Property IQ za katerikoli paket.

onOffice

Zbornica za poslovanje z nepremičninami je sklenila dogovor o sodelovanju z družbo onOffice d.o.o.

Na podlagi dogovora bodo člani zbornice pri uporabi CRM orodja onOffice upravičeni do ekskluzivnih ugodnosti, in sicer: 6 mesečne brezplačne uporabe aplikacije onOffice in 30% popusta pri sklenitvi pogodbe o najemu aplikacije.

Zbirka gradbenih in uporabnih dovoljenj

V zbirki so zbrana starejša gradbena in uporabna dovoljenja, ki vam lahko olajšajo promet z nepremičninami, saj je pridobivanje stare dokumentacije iz arhivov lahko precej zamudno. Dostop do zbirke je brezplačen, vendar omejen na člane Zbornice za poslovanje z nepremičninami in tiste gospodarske subjekte, ki v zbirko prispevajo dovoljenja.

Zavarovalni produkt ZDNP za napremičninske posrednike

V okviru sklenjene krovne pogodbe za zavarovanje odgovornosti smo, izključno za člane ZPN, ob sklenitvi zavarovanja zagotovili številne ugodnosti. Vse nepremičninske družbe, ki so na podlagi omenjene krovne pogodbe sklenile zavarovalne police, imajo v skladu s pogodbenimi določbami od leta 2020 tudi pravico do udeležbe na poslovno tehničnem rezultatu. V letu 2020 so zavarovanci iz tega naslova pridobili dobropis v višini 25% zavarovalne premije

Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami

-->
GZS Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Pokličite nas. Veselimo se osebnega pogovora z vami.

+38615898240
Kontakt
Neposreden stik
Naslov GZS Zbornica za poslovanje z nepremičninami Dimičeva ulica 13 1504 Ljubljana
Kontakt Telefon+38615898240 E-Poštazpn@gzs.si
Najdete nas tukaj
Naročite se na naše novice

Registrirajte se brezplačno in ostanite v teku novosti

Najlepše hvala!

Vaša prijava na naše novice je bila uspešna.