Vse znanje na enem mestu

Potrošniki in drugi udeleženci v prometu z nepremičninami se pogosto ne zavedajo kako pomembno je strokovno znanje. To sicer velja na vseh področjih življenja, še toliko bolj očitno pa je pri soočanju s tako pomembnim vprašanjem, kot je nakup ali prodaja nepremičnine. Z nepremičninskimi posli se namreč večina od nas srečuje zelo redko, včasih zgolj enkrat v življenju. In vendar so potrošniki neredko povsem nepripravljeni na nevarnosti, ki ob tem na njih prežijo. Včasih se zdi, da bistveno več časa namenimo seznanjanju s svojimi pravicami pri nakupu avta ali celo hladilnika kot hiše ali stanovanja. Pogosto namreč živimo v zmotnem prepričanju, da nas bo v tem primeru pred večjo škodo zaščitila država, kar pa drži zgolj v manjši meri.

Seveda še vedno velja, da potrošnik za svojo varnost v prometu z nepremičninami najbolje poskrbi, če za sodelovanju v postopku angažira strokovnjaka, torej nepremičninskega posrednika. Kljub temu pa je pomembno, da je tudi sicer seznanjen s svojimi pravicami in obveznostmi pa tudi s pravnimi okviri in dobrimi poslovnimi običaji na tem področju.

S tem namenom smo na ZDNP v okviru novih spletnih strani vzpostavili bazo znanja, ki predstavlja vstopno točko do najširšega nabora informacij, ki lahko pridejo prav udeležencem v prometu z nepremičninami. In to tako prava neukim potrošnikom kot izkušenim strokovnjakom. Spletna stran tako predstavlja vstopno točko do vseh znanj, ki so potrebna, da v največji možni meri zaščitite svoj pravni interes. Nastajala je in bo v sodelovanju z našimi člani, ki imajo dolgoletne izkušnje pri opravljanju dejavnosti. Za dodatna pojasnila ali informacije pa se lahko, s pomočjo za to predvidenih obrazcev, kadarkoli obrnete na strokovno službo Zbornice za poslovanje z nepremičninami.

Brošura nepremičninski posrednik
S pomočjo brošure Nepremičninski posrednik želimo potrošnikom, pa tudi ostali zainteresirani javnosti, na enostaven način odgovoriti predvsem na vprašanji Zakaj? in Kako? izbrati nepremičninskega posrednika. V okviru odgovora na prvo vprašanje smo na kratek način povzeli ključne odgovornosti in obveznosti nepremičninskih družb v prometu z nepremičninami ter koristi, ki jih te obveznosti prinašajo strankam. Hkrati pa smo opozorili na posledice slabe izvedbe nepremičninskih poslov.

Vsebino brošure si lahko ogledate na povezavi

Nepremičninski slovar
Zbornica za poslovanje z nepremičninami je za člane pripravila Nepremičninski slovar kjer so zbrani izrazi, ki se pojavljajo in uporabljajo pri vsakdanjem poslovanju nepremičninami.

Sodna praksa
Strokovna služba ZPN spremlja in člane redno seznanja z aktualno sodno prakso. Na ta način so naši člani seznanjeni z odločitvami sodišč, ki pogosto vplivajo na izvajanje dejavnosti.

Zakon o nepremičninskem posredovanju
Na povezavi lahko dostopate do več informacij o noveli ZNPosr-C ter stališčih in mnenjih o le tej.

Pogosta vprašanja

1. Spoštovani, ali glede delovanja nepremičninskih posrednikov obstaja kakšen kodeks ali razsodišče ali karkoli podobnega v primeru, ko se izkaže, da nepremičninski posrednik ni deloval etično, je zamolčal pomembne informacije prodajalcu ipd. Na kakšen način lahko prodajalec zamenja posrednika ali z njim prekine pogodbo, če je z njim podpisal ekskluzivno pogodbo, pri čemer je v pogovoru pred podpisom nepremičninski posrednik navedel, da bo pogodba za 3 mesece, pozneje pa v aneksu zapisal 9 mesecev. Prodajalec števila mesecev v dobri veri ni preveril na licu mesta, ampak nekaj dni pozneje na to opozoril agenta, ki mu je zagotovil, da bo pogodbo popravil oz. podal izjavo, da aneks velja za 3 mesece, vendar izjave tudi tri mesece pozneje še ni podal. Hvala za pojasnila.

Spoštovani! V zvezi z delom nepremičninskih družb in nepremičninskih posrednikov obstaja Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami, ki smo ga pripravili v okviru Združenja družb za nepremičninsko posredovanje pri naši zbornici. Je pa uporaba prostovoljna, saj se nepremičninske družbe s podpisom poseben izjave zavežejo, da bodo upoštevale njegove določbe. Podpisniki izjave so ravno tako objavljeni na naših spletnih straneh. Vendar pa tudi v primeru morebitnih kršitev kodeksa zoper podpisnike nimamo na voljo posebnih ukrepov ali sankcij. V okviru združenja sicer deluje posebna komisija, katere namen pa je le izdaja načelnih mnenj glede posameznih ravnanj, ne pa ugotavljanje kršitev. Kot najbolj učinkovito sredstvo za preprečevanje nezakonitih ravnanj nepremičninskih družb se še vedno kaže prijava Tržnemu inšpektoratu RS, česar se, v primeru hujših kršitev, poslužujemo tudi sami.

V zvezi z vašim vprašanjem glede odpovedi pogodbe o posredovanju pa je to podrobneje določeno v 26. členu Zakona o nepremičninskem posredovanju. Pogodba se tako sklene za največ 9 mesecev, stranki pa jo lahko (kar je izrecno navedeno v drugem odstavku 26. člena) kadarkoli odpovesta (če to ni v nasprotju z dobro vero in poštenjem). Ekskluzivna pogodba po našem pravu ni posebej regulirana, ne more pa biti njena vsebina v nasprotju z obveznimi določbami ZNPosr, torej tudi z določbami o odpovedi pogodbe o posredovanju.
 

2. Spoštovani, kupujem manjše stanovanje in nepr. posrednik zahteva, naj njihovo storitev poravnam takoj po podpisu kupoprodajne pogodbe. Ali ne gre tu za storitev, ki jo naročnik poravna takrat, ko je posel zaključen? (npr. po opravljeni primopredaji in ureditvi prenosa obveznosti... elektrika ipd) Če kupim blago, ga vedno plačam sproti, ob prevzemu, če pa gre za storitev, jo poravnam, ko je posel zaključen. Imam prav?

Spoštovani! V prvem odstavku 25. člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/11 in 47/19) je določeno, da »nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je posredovala«. To tudi pomeni, da popogodbene storitve (primopredaja, pomoč pri prenosu dobaviteljev, ipd.) ne spadajo v obvezen del nalog nepremičninskega posredovanja, čeprav nepremičninske družbe običajno tudi ta del nalog izvedejo v okviru dogovorjenega plačila. Posel pa se dejansko zaključi s sklenitvijo pogodbe, za katero je nepremičninska družba posredovala. Večina storitev pa je sicer izvršena že bistveno prej (vzpostavitev stika, preveritev dejanskega in pravnega stanja nepremičnine, oglaševanje, pogajanja s tretjo osebo, ogledi nepremičnine, …).
 

GZS Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Pokličite nas. Veselimo se osebnega pogovora z vami.

+38615898240
Kontakt
Neposreden stik
Naslov GZS Zbornica za poslovanje z nepremičninami Dimičeva ulica 13 1504 Ljubljana
Kontakt Telefon+38615898240 E-Poštazpn@gzs.si
Najdete nas tukaj
Naročite se na naše novice

Registrirajte se brezplačno in ostanite v teku novosti

Najlepša hvala!

Vaša prijava na naše novice je bila uspešna.