Produkti in storitve

 

Pripravljamo in izdajamo obvestilnike za člane ZPN, e-Novice ZPN, objavljamo na spletni strani, članom svetujemo po telefonu, e-pošti in osebno.

Včlani se

 

Kot člani pridobite najboljše poslovne stike in se povezujete z drugimi akterji nepremičninskega trga. Svoje storitve lahko s pomočjo e-novic in spletnih strani predstavite ostalim članom in potencialnim strankam. Za boljšo prepoznavnost na trgu naši člani uporabljajo značke in logotipe ZPN.

Včlani se

Za člane organiziramo prilagojena izobraževanja po ugodnih cenah. Pri pripravi sodelujemo s pristojnimi ministrstvi in drugimi strokovnjaki z nepremičninskega področja.

Včlani se

Spremljamo zakonodajne postopke in v njih aktivno sodelujemo z namenom zastopanja interesov naših članov in ustvarjanja boljšega poslovnega okolja.

Včlani se

E-Novice

 

E-publikacija naše zbornice je namenjena član in zainteresirani javnosti, vključuje pa informacije o aktualnih zadevah z nepremičninskega in stanovanjskega področja, spremembah področne zakonodaje ter ažurne informacije o delu ZPN, zakonodajnih postopkih, statistika s področja nepremičnin, objavah v Uradnem listu, aktualnih razpisih in drugih poslovnih priložnostih.

Včlani se

Press clipping

 

Za člane, ki se selijo na dnevna obvestila o medijskih objavah s stanovanjskega in nepremičninskega področja iz tiskanih, radijskih, televizijskih in drugih medijev.

Včlani se

Poslovne priložnosti

 

Spremljamo in objavljamo za naše člane zanimive razpise, objave, ponudbe ipd.

Včlani se

Dobre prakse iz tujine

 

Na spletnih straneh ZPN za člane ZPN objavljamo zanimive tuje članke in stališča, ki obravnavajo najrazličnejša vprašanja s področja poslovanja z nepremičninami. Člani lahko prispevajo morebitne članke, s katerimi razpolagajo.

Včlani se

Gradiva v obravnavi

 

Zbrano in pregledno urejene objave o aktualnih predlogih zakonov in drugih pravnih aktov s stanovanjskega in nepremičninskega področja.

Včlani se

Vzorci dokumentov

 

  • Dokumentacija za poslovanje nepremičninsko posredniških družb
  • ZNPosr v angleščini
  • Vzorci dokumentov po GDPR za nepremičninsko posredniške družbe
  • Vzorci dokumentov po ZPPDFT-1 za področje prometa z nepremičninami

Včlani se

Sodna praksa

 

Strokovna služba ZPN spremlja in člane redno seznanja z aktualno sodno prakso. Na ta način so naši člani seznanjeni z odločitvami sodišč, ki pogosto vplivajo na izvajanje dejavnosti.

Včlani se

Knjižnica strokovnih gradiv

 

Imamo knjižnico strokovnih gradiv ZDNP, ZUN, ZSS in ZOP. V Knjižnici strokovnih gradiv objavljamo strokovne prispevke s posveta Poslovanje z nepremičninami in vsa druga strokovna gradiva, ki jih za objavo prispevajo člani ali drugi strokovnjaki s področja prometa z nepremičninami.

Dostop do gradiv je omogočen članom Zbornice za poslovanje z nepremičninami.

Včlani se

Nepremičninski slovar

 

Zbornica za poslovanje z nepremičninami je za člane pripravila Nepremičninski slovar kjer so zbrani izrazi, ki se pojavljajo in uporabljajo pri vsakdanjem poslovanju nepremičninami.

Včlani se

Zbirka gradbenih in uporabnih dovoljenj

 

V zbirki so zbrana starejša gradbena in uporabna dovoljenja, ki vam lahko olajšajo promet z nepremičninami, saj je pridobivanje stare dokumentacije iz arhivov lahko precej zamudno. Dostop do zbirke je brezplačen, vendar omejen na člane Zbornice za poslovanje z nepremičninami in tiste gospodarske subjekte, ki v zbirko prispevajo dovoljenja.

Včlani se

Zavarovalni produkt ZDNP za nepremičninske posrednike

 

V okviru sklenjene krovne pogodbe za zavarovanje odgovornosti smo, izključno za člane ZPN, ob sklenitvi zavarovanja zagotovili številne ugodnosti. Vse nepremičninske družbe, ki so na podlagi omenjene krovne pogodbe sklenile zavarovalne police, imajo v skladu s pogodbenimi določbami od leta 2020 tudi pravico do udeležbe na poslovno tehničnem rezultatu. V letu 2020 so zavarovanci iz tega naslova pridobili dobropis v višini 25% zavarovalne premije.

Včlani se

Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami

 

Kodeks velja za vse pravne in fizične osebe v Republiki Sloveniji, ki v skladu z veljavnimi predpisi, ne glede na svojo pravnoorganizacijsko obliko, opravljajo storitve v prometu z nepremičninami, razen če je v pogodbi z naročiteljem izrecno dogovorjeno, da je uporaba tega Kodeksa izključena in to ni v nasprotju s prisilnimi predpisi in moralnimi načeli. Ta Kodeks velja tako za nepremičninske družbe kot tudi za nepremičninske posrednike in za druge udeležence v prometu z nepremičninami.

Vse nepremičninske družbe, ki bi želele poudariti zavezanost h Kodeksu, lahko to storijo s podpisom posebne izjave o zavezi k spoštovanju Kodeksa. Družbe članice ZPN, ki podajo takšno izjavo, prejmejo posebno potrdilo ZPN, ki velja za tekoče leto.

Včlani se

Certifikat Zaupanja vreden upravnik

 

Certifikat lahko pridobi vsak upravnik, ki izpolnjuje 15 vnaprej postavljenih pogojev, ki se nanašajo na Skladnost z zakonsko ureditvijo, kadrovsko usposobljenost ter kakovost in varnost.

Certifikat je lahko etažnim lastnikom v pomoč pri izbiri upravnika, a v ničemer ne omejuje njihovih odločitev kako in s kom bodo sklenili pogodbo o opravljanju upravniških storitev. Bo pa upravnike zagotovo motiviral, da svoje storitve in urejenost poslovanja ustrezno vzdržujejo in izboljšujejo.

Včlani se

Certifikat Zaupanja vredna nepremičninska družba

 

Čeprav je dejavnost nepremičninskega posredovanja že z zakonom relativno strogo regulirana, smo se v Združenju družba za nepremičninsko posredovanje odločili, da bomo skušali na trgu vzpostaviti dodatno razlikovanje med bolj in manj kakovostnimi nepremičninskimi družbami.

Certifikat lahko pridobijo le tiste nepremičninske družbe, ki izpolnjujejo pogoje, ki so podrobneje določeni s pravilnikom. Da bomo zagotovili ažurno preverjanje izpolnjevanja teh pogojev, je veljavnost certifikata omejena, in sicer do konca januarja naslednjega koledarskega leta.

Včlani se

Brošura Nepremičninski posrednik

 

S pomočjo brošure Nepremičninski posrednik želimo potrošnikom, pa tudi ostali zainteresirani javnosti, na enostaven način odgovoriti predvsem na vprašanji Zakaj? in Kako? izbrati nepremičninskega posrednika. V okviru odgovora na prvo vprašanje smo na kratek način povzeli ključne odgovornosti in obveznosti nepremičninskih družb v prometu z nepremičninami ter koristi, ki jih te obveznosti prinašajo strankam. Hkrati pa smo opozorili na posledice slabe izvedbe nepremičninskih poslov.

Včlani se

onOffice

 

Zbornica za poslovanje z nepremičninami je sklenila dogovor o sodelovanju z družbo onOffice d.o.o.

Na podlagi dogovora bodo člani zbornice pri uporabi CRM orodja onOffice upravičeni do ekskluzivnih ugodnosti, in sicer: 6 mesečne brezplačne uporabe aplikacije onOffice in 30% popusta pri sklenitvi pogodbe o najemu aplikacije.

 

Včlani se

bolha.com

 

Bolha.com od 1.11.2020 naprej članom ZPN, nudi številne ekskluzivne ugodnosti pri oglaševanju in zakupu.

Včlani se

arvio.si

 

Na GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami smo se z družbo Arvio, ki nudi tehnološko napredna orodja za hitro in enostavno analizo prodajljivosti nepremičnine dogovorili za posebno ugodnost za naše člane.

Več informacij na spletni strani www.arvio.si.

Člani GZS- ZPN lahko izkoristijo 50% popust ob nakupu letnega dostopa do orodja Property IQ za katerikoli paket.

Včlani se

GZS Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Pokličite nas. Veselimo se osebnega pogovora z vami.

+38615898240
Kontakt
Neposreden stik
Naslov GZS Zbornica za poslovanje z nepremičninami Dimičeva ulica 13 1504 Ljubljana
Kontakt Telefon+38615898240 E-Poštazpn@gzs.si
Najdete nas tukaj
Naročite se na naše novice

Registrirajte se brezplačno in ostanite v teku novosti

Najlepša hvala!

Vaša prijava na naše novice je bila uspešna.