Mnenja in sklepi komisije ZDNP za ugotavljanje dobrih poslovnih običajev

Komisija obravnava vprašanja, prošnje za pojasnila oziroma usmeritve in prijave kršitev Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami ter deluje v skladu z določili Kodeksa in Pravilnika o organizaciji in delu Komisije ZDNP.

1/2023 - Načelno mnenje (seznanitev s pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine)

1/2019 - Načelno mnenje (zavajajoče oglaševanje lokacije nepremičnine)

2/2018 - Načelno mnenje (glede obsega obveznosti nepremičninskega posrednika in nepremičninske družbe v okviru izvajanja nepremičninskega posredovanja)

1/2018 - Načelno mnenje (ekonomsko neutemeljeno ponujanje cen storitev)


 

Sklepi Komisije ZDNP za presojo kršitev Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami:

7/2017 - Sklep Komisije (kršitev skrbnosti dobre nepremičninske družbe in načela nepristranosti) 6/2017 - Sklep Komisije (kršitev skrbnosti nepremičninske družbe glede pravnega in dejanskega stanja) 5/2017 - Sklep Komisije (siljenje tretje osebe v podpis pogodbe o posredovanju)1/2017 - Sklep Komisije (kršitev skrbnosti dobre nepremičninske družbe)10/2016 - Sklep Komisije (dvojno posredovanje, sestava pogodb)
9/2016 - Sklep Komisije (kršitev načela skrbnosti pri preverjanju pravnega stanja nepremičnine)8/2016 - Sklep Komisije (nelojalna konkurenca, zavajajoče oglaševanje, prevzemanje strank in oglaševanje brez pogodbe o posredovanju)7/2016 in 12/2016 - Sklep komisije (sodelovanje med nepremičninskimi družbami)5/2016 - Sklep Komisije (nedopustno oglaševanje nepremičninske družbe)4/2016 - Sklep Komisije (vprašanje nelojalne konkurence pri odnosih med nepremičninskimi družbami)3/2016 - Sklep Komisije (nepravilna preveritev stanja)2/2016 - Sklep Komisije (brez pogodbe, prepoved prodaje)1/2016 - Sklep Komisije (brez licence)3/2015 - Stališče Komisije ZDNP (črna gradnja, zavajanje)
2/2015 - Stališče Komisije ZDNP (pravnik, pogodba, zadrževanje listin)
1/2015 - Stališče Komisije ZDNP (ustna pogodba o posredovanju)2/2014 - Stališče Komisije ZDNP (licenca zavarovanje)1/2014 - Stališče Komisije ZDNP (dvojno posredovanje, siljenje)12/2013 - Stališče Komisije ZDNP (skrbnost, profesionalnost, siljenje)11/2013 - Stališče Komisije ZDNP (dvojno posredovanje)
10/2013 - Stališče Komisije ZDNP (nelojalna konkurenca)
9/2013 - Stališče Komisije ZDNP (profesionalnost, zavajanje)8/2013 - Stališče Komisije ZDNP (preveritev stanja)7/2013 - Stališče Komisije ZDNP (kršitev skrbnosti)5/2013 - Stališče Komisije ZDNP (zavajajoč oglas)4/2013 - Stališče Komisije ZDNP (dvojno posredovanje)3/2013 - Stališče Komisije ZDNP (dvojno posredovanje)

2/2013 - Stališče Komisije ZDNP (nelegalnost gradnje)1/2013 - Stališče Sklep Komisije ZDNP – opomin 1/2013-23 - Sklep o izrečenem ukrepu (nedopustno dvojno posredovanje in siljenje tretje osebe k podpisu pogodbe o posredovanju)
 

GZS Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Pokličite nas. Veselimo se osebnega pogovora z vami.

+38615898240
Kontakt
Neposreden stik
Naslov GZS Zbornica za poslovanje z nepremičninami Dimičeva ulica 13 1504 Ljubljana
Kontakt Telefon+38615898240 E-Poštazpn@gzs.si
Najdete nas tukaj
Naročite se na naše novice

Registrirajte se brezplačno in ostanite v teku novosti

Najlepša hvala!

Vaša prijava na naše novice je bila uspešna.