O ZDNP

Združenje družb za nepremičninsko posredovanje ZDNP je bilo ustanovljeno 23. junija 2009.

Osnovni namen ustanovitve samostojnega združenja je predvsem v ustvarjanju boljšega ugleda nepremičninskih družb, zagotavljanju boljše kakovosti opravljanja storitev nepremičninskih družb, večjega varstva naročiteljev in tretjih oseb v prometu z nepremičninam, v boljši povezanosti vseh subjektov, ki so ustanovljeni oziroma organizirani z osnovnim namenom zagotavljanja večje strokovnosti na področju posredovanja v prometu z nepremičninami, lažjim uveljavljanjem svojih interesov pred državnimi organi in učinkovitejšem nastopanju in predstavljanju v javnih medijih.

Družbe, ki se ukvarjajo z nepremičninskimi posredovanje, so bile do ustanovitve ZDNP združene znotraj Zbornice za poslovanje z nepremičninami, ki pokriva širok krog subjektov, ki delujejo na nepremičninskem področju, kot so upravniki, investitorji in ocenjevalci in katerih osnovna dejavnost se močno razlikuje od dejavnosti, ki jo izvajajo nepremičninski posredniki. Prav šibka zastopanost interesov nepremičninskih posrednikov je vodila iniciativni odbor, da znotraj GZS Zbornice za poslovanje z nepremičninami ustanovi lastno združenje in učinkoviteje zastopa celotno področje nepremičninskega posredovanja.

ZDNP si želi kakovost storitev posredovanja v prometu z nepremičninami, strokovnost in ugled nepremičninskih družb dvigniti na višji nivo tako, da bodo uporabniki njihovih storitev, kot potrošniki deležni celovite obravnave.

 

Akti ZDNP

Čistopis Pravil o organiziranosti in delovanju GZS-ZPN ZDNP, 14.09.2023
Čistopis Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami, 14.09.2023

Čistopis Pravilnika o organizaciji in delu Komisije ZDNP za ugotavljanje dobrih poslovnih običajev v prometu z Nepremičninami, 14.09.2023


Pravilnik o certifikatu zaupanja vredna nepremičninska družba, 14.05.2019
Pravila uporabe logotipov ZDNP

 

Organi ZDNP

Zbor članov je najvišji organ ZDNP. Sestavljajo ga vsi člani interesnega združenja ZDNP, ki imajo plačano zapadlo članarino GZS, ZPN in ZDNP.
Ostale organe ZDNP tvorita še upravni odbor in komisija.
 

Strokovna služba ZDNP

Boštjan Udovič, direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami
bostjan.udovic@gzs.si

Vida Logar, poslovna sekretarka
vida.logar@gzs.si
 

GZS Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Pokličite nas. Veselimo se osebnega pogovora z vami.

+38615898240
Kontakt
Neposreden stik
Naslov GZS Zbornica za poslovanje z nepremičninami Dimičeva ulica 13 1504 Ljubljana
Kontakt Telefon+38615898240 E-Poštazpn@gzs.si
Najdete nas tukaj
Naročite se na naše novice

Registrirajte se brezplačno in ostanite v teku novosti

Najlepša hvala!

Vaša prijava na naše novice je bila uspešna.